Porovnání nákladů na vytápění a teplou vodu v roce 2023

V typové kalkulaci provozních nákladů u rodinných domů budeme počítat s tepelnou ztrátou 10 kW, 12 kW a 16 kW a jako topné zdroje si uvedeme rozdíl mezi kondenzačním plynovým kotlem, tepelným čerpadlem a elektrickým přímotopem.

Následující údaje vycházejí z aktuálních „zastropovaných“ cen energií, dle aktuálních ceníků
největších dodavatelů v ČR – pro rok 2023

Příklad č. 1

Tepelná ztráta rodinného domu: 10 kW     Venkovní výpočetní teplota: -12 °C     COP: 4,0
náklady - topení náklady - teplá voda náklady celkem navýšení oproti TČ
kond. plyn. kotel 111 711 Kč 21 426 Kč 156 916 Kč + 99 %
tep. čerpadlo 56 031 Kč 10 747 Kč 78 704 Kč
el. přímotop 192 429 Kč 43 421 Kč 276 810 Kč + 249 %

 

Příklad č. 2

Tepelná ztráta rodinného domu: 12 kW     Venkovní výpočetní teplota: -12 °C     COP: 4,0
náklady - topení náklady - teplá voda náklady celkem navýšení oproti TČ
kond. plyn. kotel 135 490 Kč 21 426 Kč 156 916 Kč + 99 %
tep. čerpadlo 67 957 Kč 10 747 Kč 78 704 Kč
el. přímotop 233 388 Kč 43 421 Kč 276 810 Kč + 251 %

 

 Příklad č. 3

Tepelná ztráta rodinného domu: 16 kW     Venkovní výpočetní teplota: -12 °C     COP: 4,0
náklady - topení náklady - teplá voda náklady celkem navýšení oproti TČ
kond. plyn. kotel 183 046 Kč 21 426 Kč 204 472 Kč + 99 %
tep. čerpadlo 91 810 Kč 10 747 Kč 102 557 Kč
el. přímotop 315 307 Kč 43 421 Kč 358 728 Kč + 249 %

 

Poznámky :
Výpočty jsou kalkulovány pro oblasti s venkovní výpočtovou teplotou -12oC. (VVT)
Vaší hodnotu najdete : https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/25-venkovni-vypoctoveteploty-a-otopna-obdobi-dle-lokalit . Existují ještě 2 druhy lokalit a to -15oC a -18oC.
Pokud máte váš dům v oblasti s VVT -15oC je zapotřebí navýšit spotřebu o cca 3-4%
Pokud máte váš dům v oblasti s VVT -18oC je zapotřebí navýšit spotřebu o cca 6-8%
Ve výpočtech je kalkulováno s hodnotou COP (koeficient účinnosti TČ) 4,0 s tím, že drtivá většina v současnosti prodávaných tep. čerpadel má tuto hodnotu lepší o 10-25%. Tato hodnota udává množství kWh vyprodukovaných tep. čerpadlem z 1 kWh příkonu.

Na závěr je zapotřebí uvést, že topný zdroj je součástí topné soustavy a teprve v součinnosti s ní, může dosahovat výše uvedené parametry. Záleží na stáří, typu topné
soustavy včetně způsobu regulace.