Kam umístit klimatizaci?

Kam umístit klimatizaci?

Správná dispozice klimatizačního zařízení má svůj podíl na správný chod a pohodlné chlazení. Samozřejmě, že vnitřní klimatizační jednotky instalujeme podle tipu (nástěnné, kazetové apod.). Tento článek však má řešit polohu a faktory na její vhodný výběr, přesto tu zmíníme rychlý náhled tipů klimatizací pro přehled.

Tipy vnitřních klimatizačních jednotek:

  • Nástěnné – instalují se na zeď cca 10cm pod stropem
  • Kazetové – instalují se do kazetových, sádrokartonových stropních podhledů. Jsou zavěšeny na stropní konstrukci pomocí závitových tyčí.
  • Konzolové (můžeme znát pod názvem: podparapetní, podokenní) – instalují se stejně jako radiátory v úrovni pod parapetem.
  • Podstropní – přidělávají se na stropní konstrukci
  • Okenní – instalují se do otvoru okna
  • Klimatizační clony – instalují se proti dveřím (v obchodech a průmyslových prostorech)

Pojďme se teďka zaměřit na polohu domácích klimatizací. Nejčastějším tipem klimatizace pro domácnosti je klimatizace nástěnná. Tu jak už víme, instalujeme na svislou zeď cca 10cm pod strop, protože studený vzduch padá dolů a čím víš klimatizace je, tím dál dofoukne a chlazení je tak efektivnější.

Dispoziční řešení vnitřní klimatizace

Klimatizaci bychom neměli umisťovat tak, aby na nás foukal přímý chladný vzduch například na postel, sedačku v obývacím pokoji a pracovní stůl v pracovně. Pokud situace dovolí, vždy je lepší klimatizaci situovat do středu zdi pro optimální distribuci studeného vzduchu. Z ohledu na náklady a složitost instalace je vhodné vnitřní klimatizaci (společně s venkovní) umístit tak, aby vzdálenost propojovacího potrubí a kabeláže byla co nejmenší a tak, aby šla kondenzační voda z vnitřní jednotky odvést samospádem ven nebo do odpadu (samozřejmě vždy záleží na situaci). Dále je dobré vyvarovat se umístěním vnitřní klimatizace nad otopné těleso, zdroj tepla zahřívá a nadnáší přebytečné množství prachu, které pak klimatizace nasává a prach se umisťuje při nasávání do filtrů a ventilátoru. Z fyzikálního hlediska není vhodné umístit vnitřní klimatizaci přímo nad schodiště, či do chodby v patře, kde není schodiště oddělené od chodby dveřmi. Zde totiž dochází k rapidnímu poklesu efektivity chlazení, neboť studený vzduch padá dolů schodišťovým otvorem.

Dispoziční řešení venkovní jednotky

Venkovní jednotku můžeme instalovat v podstatě kdekoliv v exteriéru, kde je dostatečně prostoru. Je vhodné se vyvarovat zdi, která je vystavena na návětrné straně přímým nárazům větru, deště či sněhu. Každopádně je zapotřebí vzít v úvahu skutečnost, že při využití klimatizace na topení musí venkovní jednotka čas od času sama sebe "odmražovat", kdy z jednotky může vytéct cca 1-2 litry vody za 1 cyklus. Problém může nastat, kdy tato voda nemá kam odtéct a začne mrznout pod jednotkou. V ojedinělých případech může dojít i k poškození jednotky.

Balkón – je častým místem pro umisťování venkovních jednotek při instalaci v bytech. Na balkón můžeme instalovat venkovní jednotky pokud je tam dostatečně prostoru a není zasklený. Pozor na zasklené balkóny, tu narážíme na problém s nedostačujícím otevřeným prostorem. Ano, lze namontovat venkovní jednotku do zaskleného balkónu ale musíte mít vždy otevřené alespoň 2 skleněné tabule a to na každém konci lodžie (balkónu).

Střecha – existují střešní konzole pro uchycení venkovní jednotky na střechu, je však častým problémem najít dostatečně velikou průchodovou tašku, způsob vyvrtání otvorů skrze stropní konstrukce může být opravdu složitý a tak tuto možnost úplně nedoporučujeme.

Komín – v žádném případě nedoporučujeme instalovat klimatizaci na komínovou konstrukci a už vůbec ne protahovat vedení komínem!