Jak vybrat klimatizaci

V následujících bodech Vás provedeme základními aspekty důležitými pro výběr klimatizace:

  1. K čemu bude klimatizace sloužit?

Při výběru klimatizace je důležité si nejprve položit otázku, co vlastně od klimatizace očekáváte. Jak často a kde ji chcete používat. Většina lidí chce samozřejmě klimatizaci především pro chlazení, protože poslední roky jsou hodně teplé, ale víte, že všechny současné invertorové klimatizace umí i topit? Dá se říci, že klimatizace jsou zároveň i tepelným čerpadlem vzduch-vzduch a mnoho zákazníků je již také pro účely topení využívá.

  1. Jaký typ klimatizace zvolit?

Uvažujete-li o pořízení klimatizace do trvale nebo pravidelně užívaného domu, bytu, chaty nebo chalupy, zaměřte se na standardní trvale propojené jednotky „Splity“. U těchto jednotek se jedná o systém složený z vnitřní jednotky (výparník) a vnější jednotky (kompresor/výměník). Základní rozdělení je na jednotky monosplitové a multisplitové. Monosplitové jednotky jsou složeny z venkovní a vnitřní jednotky a jsou určeny pro chlazení jednoho konkrétního prostoru. U multisplitových jednotek se k jedné venkovní připojuje až 5 vnitřních jednotek dle výkonu a mohou tedy najednou vyřešit klimatizování více místností.

Dle umístění vnitřní jednotky pak dělíme klimatizace na nástěnné (standardní provedení na svislé stěně), kazetové (zabudované ve stropě v podhledu), parapetní (podobně jako radiátory – nejvhodnější řešení např. pro podkroví, kde není dostatek svislých stěn), kanálové (skryté jednotky, kdy je vidět pouze mřížka nasávání a výdechu) a podstropní (zavěšují se pod strop).

  1. Špičkové klimatizace topí i chladí

Jak již bylo řečeno výše, „současné invertorové klimatizace pracují na principu tepelného čerpadla vzduch-vzduch“, takže umí vzduch nejenom chladit prostřednictvím odebírání tepla z místnosti a tepelných zdrojů, ale i ohřívat. Takové klimatizace se tedy, již z principu, hodí pro celoroční provoz. Většina z nich dokáže efektivně pracovat až do venkovních teplot kolem -15 °C a některé i do -20°C, takže se nemusíte bát ztráty komfortu a tepelné pohody ani v zimních měsících. Klimatizace resp. tepelné čerpadlo vzduch-vzduch to dokáže především díky tomu, že výparná teplota chladiva, které mají v potrubí chladivového okruhu, je nižší než teplota venkovního vzduchu. Díky tomuto faktu dochází k odebírání tepla (energie) z venkovního vzduchu a prostřednictvím chladiva je tato energie při topení přenášena do vytápěného prostoru (v případě chlazení je naopak teplo odebíráno uvnitř a předáváno ven). Převod tepla na vyšší teplotu je pak možný především díky stlačení par chladiva v kompresoru, při kterém tak zároveň dojde i k jeho zahřátí. Toto řešení tak jednoznačně uspoří spoustu energie na vstupu, a tím pádem i náklady.

  1. Chcete doplňkové funkce?

U nejnovějších typů klimatizací máte možnost využívat i technologie pro ionizaci, čištění vzduchu nebo např. bezprůvanový režim difuzního chlazení „wind-free“. Každá klimatizace je dnes vybavena účinným filtrem, který zachycuje polétavé částečky nečistot do určité velikosti a liší se většinou především hustotou a provedením tohoto „síta“. Některé ovšem navíc k tomuto řešení nabízejí i technologie pro ionizaci, která pomáhá k odstraňování virů a bakterií v kombinaci s různým typem a účinností čistění vzduchu. Pokud preferujete vysoký komfort a nemáte rádi průvan, pak zcela jistě stojí za to zvážit pořízení jednotek, které mají pro chlazení funkci wind-free pro bezprůvanový režim. Jednotky s režimem wind-free mají perforovaný obal (až 21.000 mikrootvorů) přes který difuzně proudí všemi směry chladný vzduch. Výhodou je, že vzduch je takto distribuován pomaleji než při standardním provozu a samotný chlad je tak snášen mnohem příjemněji a tím se výrazně zvyšuje i komfort uživatele.

Z mnoha dalších možností volitelných funkcí, které klimatizace nabízejí, je možné zmínit např. připojitelnost na Wi-Fi a tedy možnost ovládání a kontroly odkudkoli a nebo také inteligentní čidla která detekují lidskou aktivitu v místnostech, nebo dokáží monitorovat aktuální změny v množství osob v místnosti, jejich polohu, pohyb i dočasnou nepřítomnost, a na základě těchto dat vyhodnotí reálný požadavek okamžitého výkonu klimatizačních jednotek.

  1. Jaký zvolit výkon a jaká je účinnost klimatizace?

Od chvíle, kdy si zvolíte, co všechno by podle Vás měla zvolená jednotka umět, kde všude chcete vnitřní jednotky umístit apod., přichází řadu vlastní volba výkonu jednotky. Výkon jednotky musí odpovídat tepelným ztrátám (pro topení) i objemu odváděného tepla (pro chlazení). Není vhodné  např. při tepelné ztrátě vytápěného prostoru ve výši 5,5 kW, použít klimatizaci resp. tepelné čerpadlo o výkonu 3,5kW apod. Vždy se raději obraťte na odbornou firmu, která Vám s dimenzováním výkonu poradí. Při stanovování výkonu pro chlazení je možné jako základní, ale velice hrubé vodítko brát u standardně zateplených prostor bez výrazných prostupů tepla (orientace objektu, velké prosklené plochy, další zdroje tepla, …) např. podlahovou plochu při standardní světlé výšce do 3m. Při dodržení uvedeného by pak pro prostory do cca 27m2 mohla být použita jednotka o výkonu 2,5kW a pod. 

Z pohledu účinnosti jednotek je pak vhodné se soustředit na parametry SEER a SCOP. Chladicí faktor (SEER) a topný faktor (SCOP) vyjadřují sezonní energetickou účinnost. Čím jsou čísla vyšší, tím je lepší energetická účinnost zařízení.